/

TIN TỨC MỚI NHẤT

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

 • +256.000 học viên tham gia
  602 Khóa đào tạo Quản trị doanh nghiệp
  328 Khóa đào tạo Khởi sự doanh nghiệp
 • +256.000 học viên tham gia
  612 Khóa đào tạo dành cho Hộ kinh doanh
 • +256.000 học viên tham gia
  80 Khóa đào tạo Giám đốc điều hành (CEO)
 • +256.000 học viên tham gia
  29 Khóa đào tạo cho doanh nghiệp do nữ làm chủ
 • +256.000 học viên tham gia
  15 Khóa đào tạo Khởi sự cho DNNVV về chuyển đổi số
  08 Khóa đào tạo Quản trị cho DNNVV về chuyển đổi số
 • +256.000 học viên tham gia
  18 Khóa đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho KNST
 • 63 phóng sự, 6 bản tin,8 tọa đàm,2 talkshow
  186 bài viết truyền thông khởi nghiệp sáng tạo
 • +256.000 Startup nhận hỗ trợ kinh phí
  Tham gia khóa huấn luyện tập trung ngắn hạn tại Singapore

Đánh giá doanh nghiệp

Thông tin liên hệ

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 1, 2 Nhà B10A Nam Trung Yên, đường Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại:

(024 ) 22392919 Phòng Hành Chính - Tổ Chức

(024 ) 23223666 hoặc (024 ) 22629898 Phòng Tư vấn hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp

(024 ) 20215181 Phòng Ươm tạo và phát triển doanh nghiệp

(024 ) 22841616 Phòng Đào tạo

(024 ) 23479955 Phòng Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo