Video mới nhất

Thông tin liên hệ

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 1, 2 Nhà B10A Nam Trung Yên, đường Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại:

(024 ) 22392919 Phòng Hành Chính - Tổ Chức

(024 ) 23223666 hoặc (024 ) 22629898 Phòng Tư vấn hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp

(024 ) 20215181 Phòng Ươm tạo và phát triển doanh nghiệp

(024 ) 22841616 Phòng Đào tạo

(024 ) 23479955 Phòng Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo