Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp thành phố Hà Nội

Địa chỉ
- Tầng 1,2 Nhà B10A Nam Trung Yên P.Trung Hòa Quận Cầu Giấy Thành Phố Hà Nội
Điện thoại: 

(024 ) 22392919 Phòng Hành - Chính Tổ Chức
(024 ) 23223666 Phòng Tư vấn Hỗ trợ và Thông tin doanh nghiệp

(024 ) 23479595 hoặc (024 ) 23479955 Phòng Tư vấn Quản lý Đầu tư

(024 ) 23223666 hoặc (024 ) 22629898 Phòng Tư vấn Thông Tin  

(024 ) 20215181 Phòng Nghiên cứu phát triển và Quản lý Vườn ươm Doanh nghiệp

(024 ) 22841616 Phòng đào tạo


Email : tthtdnnv_sokhdt@hanoi.gov.vn

Gửi yêu cầu tư vấn