Giới thiệu chung

Cổng thông tin hỗ trợ Doanh nghiệp thành phố Hà Nội được thực hiện nhằm triển khai Luật hỗ trợ DNNVV năm 2017 có hiệu lực chính thức từ ngày 01/01/2018.

Mục tiêu:

  • Là nơi tổng hợp thông tin về các chương trình chính sách hỗ trợ DNNVV của Chính phủ cũng như Thành phố Hà Nội để hỗ trợ thúc đẩy DNNVV trên địa bàn Thành phố
  • Là nơi tổng hợp tiếp nhận các nhu cầu hỗ trợ của DNNVV Hà Nội về các vấn đề cần tháo gỡ liên quan đến các hoạt động của Doanh nghiệp
  • Là nơi chia sẻ các nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp như chuyên gia, tín dụng từ các nhà đầu tư/Quỹ, kết nối thị trường trong và ngoài nước
  • Là nơi chia sẻ các tài liệu kiến thức, kinh nghiệm, mô hình quản trị doanh nghiệp tiêu biểu làm bài học cho các DNNVV tham khảo, kết nối chia sẻ lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô

Đối tượng:

Tất cả các cá nhân , tổ chức và doanh nghiệp có nhu cầu tiếp cận, kết nối thông tin các chính sách chương trình hỗ trợ DNNVV trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Cổng có chính sách thành viên với mục đích kết nối dữ liệu phục vụ mục tiêu kết nối thị trường, xác nhận thông tin doanh nghiệp thụ hưởng các chính sách

Thông tin Ban Quản trị:

Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Tầng 1,2 Nhà B10A Nam Trung Yên P.Trung Hòa Quận Cầu Giấy Thành Phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 22392919                                        Mail: tthtdnnv_sokhdt@hanoi.gov.vn