Liên hệ ngay
Yuho (Richard) Kim
Luật sư

Tuổi:

48

Lĩnh vực tư vấn:

Tư vấn Pháp lý doanh nghiệp

Giới thiệu

Trình độ học vấn

 • U.C. Berkeley

  (01/1999 - 12/2001)
 • Trình độ: Cử nhân
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh/Kinh tế học
 • Georgetown University Law Center

  (09/2007 - 12/2007)
 • Trình độ: Chứng chỉ
 • Chuyên ngành: Luật
 • University of Florida / Law School

  (2004 - 2007)
 • Trình độ: Tiến sĩ
 • Chuyên ngành: Luật

Kinh nghiệm làm việc

 • Baker & McKenzie

  (01/2018 - 06/2020)
 • Luật sư cao cấp
 • Công ty TNHH Law2B

  (07/2020 - hiện tại)
 • CEO & Founder
 • LOGOS Law LLC

  (09/2007 - 12/2019)
 • Trưởng chi nhánh Hà Nội
 • Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (Washington, DC, USA)

  (09/2017 - 2017)
 • Thực tập sinh
 • LOGOS Law LLC

  (2008 - 2010)
 • Luật sư
 • Đại học Quốc gia Hà Nội

  (2011 - Hiện tại)
 • Giảng viên thỉnh giảng
 • Phòng Thương mại Hàn Quốc

  (2011 - Hiện tại)
 • Cố vấn pháp lý
 • Hiệp hội cư dân Hàn Quốc

  (2014 - Hiện tại)
 • Cố vấn pháp lý
 • Học viện Tư pháp

  (2015 - Hiện tại)
 • Giảng viên thỉnh giảng
 • Đại sứ quán Hàn Quốc

  (2017 - Hiện tại)
 • Cố vấn pháp lý
 • Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hàn Quốc

  (2017 - Hiện tại)
 • Cố vấn pháp lý
 • Hiệp hội quản lý thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc

  (2018 - Hiện tại)
 • Cố vấn pháp lý
 • Trung tâm Trọng tài Quốc tế Thái Bình Dương (PIAC) tại Việt Nam

  (2018 - Hiện tại)
 • Trọng tài
 • Bộ Tư pháp

  (2019 - Hiện tại)
 • Quản tài viên
 • Ủy ban Trọng tài Thương mại Quốc tế Hàn Quốc (KCAB)

  (2020 - 2022)
 • Trọng tài
Đăng ký tham gia vào mạng lưới chuyên gia - tư vấn viên.

Các chuyên gia khác

NGUYỄN THỊ THÚY NGA
Chủ tịch hội đồng thành viên - Công ty TNHH tư vấn tài chính và kế toán FAC

Lĩnh vực tư vấn:

Tư vấn Pháp lý doanh nghiệp, Tư vấn Kế toán - Thuế doanh nghiệp

NGUYỄN THỊ THÊU
Giám đốc Nhân sự - Tập đoàn Migroup

Lĩnh vực tư vấn:

Tư vấn Pháp lý doanh nghiệp, Sở hữu trí tuệ

Lương Thị Linh Chi
Khoa Luật, Trường Đại học Mở Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

Tư vấn Pháp lý doanh nghiệp