Ông Nguyễn Ngọc Sơn

Chuẩn đoán cải tiến năng lực tổng thể doanh nghiệp - Cải tiến năng suất

Ông Nguyễn Văn Thức

Tư vấn tài chính - Tư vấn Kế toán - Thuế doanh nghiệp - Quản trị doanh nghiệp

Ông Trần Trọng Hiếu

Tư vấn khởi nghiệp - Tư vấn Pháp lý doanh nghiệp - Hỗ trợ xúc tiến thương mại

Ông Nguyễn Thành Đồng (Chuyên gia được công nhận thuộc mạng lưới Bộ Công Thương)

Quản trị doanh nghiệp - Tư vấn khởi nghiệp

Ông Vũ Hữu Kiên

Nguồn nhân lực doanh nghiệp - Quản trị doanh nghiệp - Tư vấn khởi nghiệp

Nguyễn Ngọc Sơn

Chuyên gia tư vấn độc lập

Xem chi tiết
Công Ty Cổ Phần Vật Tư Thiết Bị Môi Trường 13 - Urenco 13

Công ty cổ phần vật tư thiết bị môi trường 13 – Urenco 13 thành lập ngày 10 tháng 10 năm 2007 tại trụ sở số 246 Tôn Đức Thắng -  Đống Đa - Hà Nội. Lĩnh vực hoạt động chính là kinh doanh vật tư, thiết bị ngành vệ sinh môi trường. Từ năm 2017, Công ty mở rộng thêm kinh doanh dịch vụ vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại và đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại.

Xem chi tiết

Đăng ký thành viên

LỢI ÍCH DOANH NGHIỆP THAM GIA

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) số 04/2017/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2017 và chính thức có hiệu lực từ 01/01/2018. Theo đó, rất nhiều các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ở tất cả các lĩnh vực nhằm tạo lập một môi trường kinh doanh thuận lợi để doanh nghieepj gia nhập và hoạt động cho doanh nghiệp như: vốn, mặt bằng sản xuất, đào tạo nâng cao năng lực, tư vấn viên, thủ tục thuế, kế toán,…Tại mỗi địa phương căn cứ Luật Hỗ trợ DNNVV, Nghị định và các thông tư hướng dẫn chi tiết sẽ xây dựng kế hoạch chương trình phù hợp tình hình phát triển địa phương để hỗ trợ doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Tại Hà Nội, Trung tâm hỗ trợ DNNVV thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội là đơn vị đầu mối tham mưu, triển khai các chương trình hỗ trợ DNNVV triển khai xây dựng Cổng thông tin hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp của Thành phố với mục tiêu là kênh thông tin chia sẻ, lắng nghe các nhu cầu của doanh nghiệp Hà Nội. Để có thể tiếp cận, thụ hưởng các chính sách chương trình hỗ trợ DNNVV đầy đủ, doanh nghiệp cần đăng kí tham gia mạng lưới (theo Luật hỗ trợ DNNVV qui định cung cấp và chịu trách nhiệm về thông tin cung cấp). Doanh nghiệp tham gia sẽ nhận được các lợi ích:

  • Được cập nhật kịp thời các thông tin chính sách, chương trình hỗ trợ của Chính phủ và Thành phố Hà Nội
  • Được tiếp cận và tham gia thụ hưởng các chương trình hỗ trợ từ đội ngũ tư vấn trực tiếp.
  • Được cập nhật nguồn dữ liệu chia sẻ trong kho thư viện về chính sách, kiến thức chuyên ngành, kết nối chuyên gia tư vấn sử dụng dịch vụ tư vấn viên trực tiếp doanh nghiệp, kết nối nhà đầu tư, ngân hàng, thông tin thị trường,…
  • Được kết nối quảng bá hình ảnh thông tin doanh nghiệp
  • Được sử dụng một số dịch vụ tư vấn doanh nghiệp khi đăng kí thành viên chính thức.

Quí doanh nghiệp có nhu cầu tham gia vui lòng đăng kí theo hướng dẫn tạo Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp.

Kinh phí tham gia: Doanh nghiệp được tham gia thông tin, thụ hưởng chính sách và kết nối hoàn toàn miễn phí.

Trân trọng hợp tác !

Hướng dẫn đăng ký thành viên

Theo Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ

Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa

(Điều kiện để doanh nghiệp tham gia các chương trình hỗ trợ theo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.)

1. Thông tin chung về doanh nghiệp
2. Thông tin về tiêu chí xác định quy mô doanh nghiệp
3. Doanh nghiệp tự xác định thuộc quy mô (tích X vào ô tương ứng):