Chương trình nổi bật
Để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác đấu thầu Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội...
Tin tức & sự kiện
THÔNG BÁO - Tham dự Hội thảo: “Doanh nghiệp - Mạng lưới Tư vấn viên Quốc gia...
Ngày 10/03/2023, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội triển khai dưới sự hợp tác giữa...
THÔNG BÁO v/v Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp cận vốn...
Nhận được Văn bản số 473/HAN-TTGS2, ngày 27/02/2023 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội về việc phối...
Hội thảo: “Toàn cảnh chiến lược xuất khẩu thực phẩm Việt 2023 và tầm nhìn 2030”
Sáng ngày 24/2/2023, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp với Công ty Cổ phần Đào tạo Nhân Tài Việt tổ chức...
Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ đấu thầu cho các cán bộ làm công tác đấu thầu...
Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ đấu thầu cho các cán bộ làm công tác đấu thầu trong ngành giáo dục
Sản phẩm Doanh nghiệp
Trải nghiệm doanh nghiệp